Uçtan Uca Filo Yönetim Sistemi

Filoonline; araçların toplam bakım, onarım ve hasar maliyetini belirlemek için doğrudan araç üreticilerinden alınan:

Yedek parça referans numalarına,

Yedek parça fiyatlarına,

Satış şekillerine (Grup ya da tek),

Yedek parça materyal niteliği,

bilgilerine erişim sağlayan bir yedek parça, işçilik ve boya maliyeti hesaplama sistemidir.

Filoonline Sisteminin Temelinde

Araçların yapısının nasıl olduğu
Onarım için hangi parçaların mevcut bulunduğu.
Maliyet açısından etkin bir onarım için hangi kısmi panellerin, grupların ve diğer maliyet düşürücü fırsatların olduğunu gösteren ve araç üreticilerinden gelen bilgiler bulunmaktadır.

Parça Referanslarının Belirlenmesi

Hasarda değişim tespiti yapılan parçaların orijinal referans numaralarının ve fiyatlarının, kullanıcı etkisinden bağımsız olarak ve araçların üzerindeki değişimi mümkün olan tüm parçaların direkt araç üreticisinden temin edilerek hazırlanan veri tabanının, seçimi ve tespiti kullanıcı dostu olarak kolaylaştırılmış bir şekilde dizayn edilen FiloOnline programı üzerinden yapılmasıdır.

Hasarda değişimine karar verilen yedek parçaların aracın şase bazlı uyumluluğu, referans numarası ve fiyatı Eksper / Servis / Parça Tedarikçisi müdahalesinden izole edilerek sistemsel olarak üretilmesi, böylece doğabilecek tüm sorunların önceden ve sistemsel olarak engellenmesi; FiloOnline ile mümkündür.

Yedek Parçaların Araç Uygunluğunun Şasi Bazlı Kontrolü

FiloOnline poliçe üzerinde kayıtlı şasi numarasını sistemsel olarak okuyarak, doğru aracın tespitini kullanıcı bağımsız olarak yapar.

Daha sonra eksper/uzman/servis tarafından değişimi belirlenecek parçalar sadece kayıtlı şase numarasına bağlı parçalar içerisinden seçilerek yapılacağından, kaçak noktası sistemsel olarak kapatılarak, sorun ortadan kaldırılmış olur.

Sistemsel olarak bu tip kaçakların kontrolünün sağlanabilmesi, araca ait tüm verilerinaracın üreticisi tarafından sağlanması ile mümkün olmaktadır.

FiloOnline veri tabanı GT Motive işbirliği sayesinde bu verilere sahip olduğundan, bu tip sistemsel kontrolleri rahatlıkla yaparak, kaçakları önlemektedir.

Grup Halinde Satılan Parçaların Tespiti

Hem grup olarak, hem de tek tek satılabilen parçaların tüm bilgileri (kısmi değil, tüm parçaların bilgileri) araç üretici firmaları tarafından güncel olarak veri tabanımıza aktarıldığı için, hiçbir manuel kontrole gerek kalmadan ve kullanıcılar tarafından yapılabilecek muhtemel hataları da ortadan kaldırarak, otomatik olarak sistem tarafından yapılmaktadır.

Örneğin; bir hasarda aracın sol farı kırılmış olsun ve farla birlikte far kapakları da hasarlanmış olsun. Hasar tespiti sırasında önce far kapaklarını seçip, sonra da farı seçtiğinizde (kullanıcı hatası) sistem bu parçaların grup olarak satıldığını bildiği için, far kapaklarını hasar tespitinden kaldırarak sadece farın girilmesine izin verir.  Bu tip tüm detaylı parça bilgilerine sahip olan FiloOnline, önemli bir kaçak ihtimalini ortadan kaldırır.

Araç Marka ve Modelinin Tespiti

Programımızın sahip olduğu veri tabanı, üreticilerden temin edilen bilgiyle, satış noktasından gelen veriyi birleştirerek, aracın şasi numarası üzerinden doğru marka, model ve donanım bilgisine ulaşır.

Aracın hasar tespiti için öncelikle doğru model tanımlaması yaparak araç üzerindeki donanımların da doğru şekilde belirlenmesi daha poliçe üretim aşamasında mümkün olacağından, sorunu başlangıcında çözmüş olursunuz.

Değişim Görecek Parçaların İşçilik Süreleri

Özellikle yetkili servislerde ödenen işçilik ücretleri, ilgili markanın neredeyse her modeli için aynı. Oysaki modeller arasında aynı parçaların değişim süreleri ve işçilikleri farklı zorluk derecelerinde ve farklı sürelerde olmaktadır.

Örneğin; bir markanın A modelinin de, B modelinin de tampon değişimi işçiliği için talep ettiği ücret 100₺ olsun. Oysa A modeli tamponunun araç üzerine montaj şekli ve üzerinde bulunan donanımlarıyla B modelinin tampon montaj şekli ve üzerinde bulunan donanım farklı olabiliyor. Bu durumda her iki modelde de sonuçta tampon değişim işçiliği olmasına rağmen, işçilik süreleri ve zorluk dereceleri farklı olduğundan değişim işçiliği de farklı olmalıdır.

Bu durum aynı segmentindeki farklı markalar içinde geçerlidir.

FiloOnline bu tip durumlarda eksperin ekspertiz aşamasında elini kuvvetlendirici verileri (grafik ekrandan seçilen parçaların üreticiden gelen değişim süreleri, OEM referansı ve fiyatıyla birlikte, parça değişim işçiliği zorluk derecesi, işçilik süresi, işçilik kodları) ekspere referans olması açısından sağladığı için, eksperlerin haklı ve kanıtlanabilir gerekçelerle işçilikler üzerinde pazarlık etme şansını artırmaktadır.

Değiştirilecek Olan Parçaların Fabrika Standartlarına Göre Kısmi Onarım ve Maliyet Düşürücü İmkanların Tespiti

Araç üzerinde bulunan bazı parçalar değiştirilirken, parça bütün olarak satılmasına rağmen, değişim işlemi sırasında parça farklı noktalarından kesilerek, montaj işlemi yapılmaktadır. Bu da işçilik zorluğunu ve süresini değiştireceğinden, verilecek işçilik rakamını etkilemektedir.

Eksperlerin bu bilgilere her marka aracın, her modeli ve parçası için sahip olmalarını bekleyemeyiz.

Dolayısıyla bu tip kararlar tamamen tecrübeye dayalı olarak verilmekte olup, ortak bir standart sağlanamamaktadır.

FiloOnline üretici firmalardan elde ettiği verilere dayalı olarak, tasarruf edilebilecek bilgileri eksperlere/uzmanlara tamamen referans olarak kullanabilecekleri şekilde sunarak, maliyetleri düşürmek adına pazarlık güçlerini arttırmaktadır.

Onarım İşçilik Girişlerinde Parça Bilgileri Üzerinden Hareket Edilerek Değişim/Onarım Maliyet Kontrollerinin Anlık Yapılabilmesi

Özel servislerde hasar tespiti sırasında parça fiyat bilgisinin bilinememesinden dolayı, kararlaştırılacak hasar tespit yönteminin «onarım» mı?, «değişim» mi? olması gerektiği kararı her zaman sağlıklı alınamayabiliyor.

Hasar tespitinin yapıldığı anda mobil cihazlar vasıtasıyla tüm güncel parça fiyat bilgilerine erişim imkanı sağlanabildiğinden, hasar tespiti yapan eksper onarıma yada parça değişimine daha hızlı ve sağlıklı karar vererek, tasarruf imkanlarını etkin şekilde kullanabilecektir.

FiloOnline ekspertiz uygulaması mobil cihaz sistemlerinde çalışmaktadır.

Parça Materyal Tiplerinin Sistemsel Olarak Tanınması

FiloOnline’ın temel özelliklerinden birisi de; seçilen parçaların materyal tiplerinin sistem tarafından kullanıcıya anlık olarak bildirilmesidir. Parçanın hangi tipte olduğu ve bu tipe uygun mobil onarım anlaşması olup olmadığı sistem tarafından tespit edildiği için, tasarruf imkanı etkin kullanılmaktadır.

Ayrıca mobil onarımın kullanılması gerektiği halde, kullanılmadığı durumlar performansraporlarıyla sıkı takip altına alınabiliyor.

Bu özellik de sistemi daha etkin ve kullanışlı hale getirmektedir.