Movende’nin geliştirdiği backup, akıllı rezervasyon yönetim asistanıdır. Günlük araç kiralama ihtiyaçlarınızda yanınızda olarak operasyonel iş yükünüzü alır ve sizin hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

İkame, araç bekler gibi kısa dönemli kiralama ihtiyaçlarınızda operasyonel iş yükünüzü alarak sizlere yardımcı olur.

Backup sistemi dijital bir sistemdir. Bu sebeple manuel olarak yürütülen her iş, digital ortamda kayıt altına alınmış olur. B2C’deki customerın herhangi bir manuel aksiyon almadan oluşturulmuş olan verilere erişebilmesi sağlanır.

Backup sistemi önemli avantajlara sahiptir.

Backup sistemi istenirse farklı sistemlerle entegre olabilir.

Böylece müşterilerimiz kullanmış oldukları sistemleri Backupla entegre ederek Backup’taki bilgileri kendi sistemlerinde, kendi sistemlerindeki bilgileri de Backup sisteminde görebilirler.

Entegrasyon

Movende olarak şu anda müşterilerimizle çeşitli Entegrasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Hem backup hem de partner müşterilerimizle entegre durumdayız. Bu entegrasyonlardan bazıları; Rapor entegrasyonları, Rezervasyon entegrasyonları, Statü geçiş entegrasyonları.

Gelişkin Raporlama

Backup sistemi sayesinde rezervasyonla ilgili çeşitli raporlar alınabilir. Bu raporlar sayesinde hem şirket içi çalışanların performansı hem de tedarikçilerin performansları ölçülebilir.

Gelişkin Mutabakat

Backup sistemi sayesinde çeşitli mütabakatlar sağlanabilir.
Mesela, backup müşterileri tedarikçiler tarafından gelen faturaların doğru gelip gelmediğini kontrol edebilir.
Böylece tedarikçi tarafından gelen fazla fatura tutarları önlenmiş olur.

Gelişkin Rezervasyon

Backup sistemi sayesinde rezervasyona ait tüm istekler tek bir yerde toplanıp, takip edilebilir.
Mesela; mesajlaşma ekranı sayesinde tüm manuel talepler rezervasyon içerisinde olacağı için ilerde oluşabilecek bilgi kayıpları engellenmiş olur.

Gelişkin Bildirim

Movende olarak şu anda müşterilerimizle çeşitli Bildirim çalışmaları gerçekleştirdik. Bunlardan bazıları; Rezervasyon oluşturulduğunda : Mail yoluyla + Windows sistem bildirimi olarak. Mesaj geldiğinde : Uygulama içi bildirim + Windows sistem bildirimi şeklindedir.

Gelişkin Tedarikçi Tanımlama

Backup sistemine birden fazla tedarikçi tanımlanabilir.
Bu sayede rezervasyona bir tedarikçi cevap vermemesi veya reddetmesi durumunda Backup tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.
Rezervasyon sistem tarafından otomatik olarak sonraki tedarikçiye iletecektir.